Depo Yönetim Sistemleri (WMS)

Depo yönetim sistemleri (WMS) gelişimi birçok yazılım çözümleri ile benzerlik içermektedir. Depo içinde malzeme hareketlerini ve depolama bilgilerini kontrol etmek için kullanılmaya başlayan bu sistem, ilerleyen zamanlarda üretim, nakliye yönetimi, sipariş yönetimi ve tam muhasebe sistemlerine de entegre olarak alanını genişletmiştir. WMS depo odaklı ERP sistemlerine yardımcı olmak amacıyla gelişmeye devam etmektedir. Depo Yönetim Sistemleri, Kurumsal Kaynak Planlaması, Dağıtım Gereksinimleri Planlaması, Ulaşım Yönetim Sistemleri Tedarik Zinciri Planlama, İleri Planlama ve Planlama ve Üretim Yönetim Sistemleri arasındaki işlevsellikleri ile genişlemek ve veri kaynağını tek yerde toplayarak karışıklık düzeyini azaltmak artık her firma için zorunluluk halini almaktadır.

Depo yönetim sistemleri (WMS-warehouse managament system) bir depo içerisindeki malzeme hareketlerini ve depolanma süreçlerini kontrol etmek ihtiyacını karşılamak için ortaya çıkmıştır ve sevk ve sipariş yönetimini de kapsayarak genişlemeye devam etmektedir.

Temel Hedefler

 • Depo hareketlerinin daha interaktif yapılabilmesini sağlamak.
 • Depo alanının optimizasyonunu yapmak.
 • Depo personelinin insiyatif almadan hareket etmesini sağlamak.
 • Veri toplama cihazları ve entegrasyon ile aynı iş için birden fazla kaydın oluşmasını, işgücünün yanlış kullanılmasını önlemek.
 • Wms İhtiyacı

  Günümüzde hemen hemen her sektörde Depo Yönetim Sistemlerine gereksinim vardır. Artan rekabet koşullarında firmalar için, depo işlevselliğini artırmak ve maliyetleri azaltmak, karmaşık ve veri yoğunluğunun arasında kaybolmamak öncelikli hedef haline gelmiştir.


  Kazanımlar

 • Stok dengesizliği azalacaktır.
 • İşgücü maliyetlerini azalacaktır.
 • Depolama kapasitesi artacaktır.
 • Müşteri memnuniyetini artacak, zamanında ve eksiksiz teslimat sağlanacaktır.
 • Depo envanterinin doğruluğunu sağlayacaktır.
 • Sonuç

  Otomatik veri toplama ile birlikte bir WMS uygulanması, verilerin doğruluğunu artıracak, işgücü maliyetleri ve hizmet için teslimat sürelerini azaltacaktır. Stok azaltma ve artan depolama kapasitesi beklentileri daha az olacaktır. Rekabetin arttığı pazarlarda müşteri memnuniyetini sağlamak her firmanın vazgeçilmezi haline gelmiştir ve bunu karşılamak için Wms kullanmak en etkili sistem olarak yerini almıştır.

  Detaylı bilgi için tıklayınız..>

  Start

  • WMS Ana Paket
  • Sipariş Modülü
  • Seri Lot Takibi FIFO
  • Planlama Modülü
  • Paletleme Modülü
  • Paletleme Modülü
  • Sipariş Durum Tanımları
  • Planlama Durum Tanımları
  • Uyarlanabilir El Terminali
  • Hızlı Üretim Modülü
  • Personel Atama
  • Otomatik Planlama Modülü

  Standart

  • WMS Ana Paket
  • Sipariş Modülü
  • Raf Adres Takibi
  • Seri Lot Takibi FIFO
  • Planlama Modülü
  • Paletleme Modülü
  • Sipariş Durum Tanımları
  • Planlama Durum Tanımları
  • Uyarlanabilir El Terminali
  • Hızlı Üretim Modülü
  • Personel Atama
  • Otomatik Planlama Modülü

  Pro

  • WMS Ana Paket
  • Sipariş Modülü
  • Seri Lot Takibi FIFO
  • Planlama Modülü
  • Paletleme Modülü
  • Paletleme Modülü
  • Sipariş Durum Tanımları
  • Planlama Durum Tanımları
  • Uyarlanabilir El Terminali
  • Hızlı Üretim Modülü
  • Personel Atama
  • Otomatik Planlama Modülü

  Enterprise

  • WMS Ana Paket
  • Sipariş Modülü
  • Seri Lot Takibi FIFO
  • Planlama Modülü
  • Paletleme Modülü
  • Paletleme Modülü
  • Sipariş Durum Tanımları
  • Planlama Durum Tanımları
  • Uyarlanabilir El Terminali
  • Hızlı Üretim Modülü
  • Personel Atama
  • Otomatik Planlama Modülü