Özel Yazılım Çözümlerimiz

Özel Yazılım Çözümlerimiz ile ihtiyaca yönelik talepler dikkate almaktayız. Biz her zaman müşteri taleplerine yönelik maksimum sonuç elde etmek istiyoruz. Ürünleri tasarlarken hedefimiz; kullanıcı dostu bir platform hazırlamak, basit ve amaca yönelik, terzi usulü çalışmalar yapmaktır.

Bugün firma ihtiyaçlarını analiz ettiğimizde, kurumsal şirketlerin birçoğu, faaliyetlerini takip edebilmek için ticari yazılım kullanmayı tercih etmiştir. Ticari yazılımlar şirket gereksinimleri ve tüm faaliyetlerini takip etmek için genellikle yeterli olmaktadır. Ancak, sektörel bazlı faaliyetlerde çoğunlukla yeterli olamaz. Bu durumda, Excel gibi yazılımları kullanarak bazı dış çözümler bulmaya çalışılır. Bununla birlikte birden fazla kullanıcının aynı anda kullanamaması, yapılanların kullanıcılar tarafından silinebilmesi gibi bazı sorunlar firmalar için zaman ve bilgi kaybı yaratmaktadır.

Özel yazılım çözümlerimiz, fikirlerin ve ihtiyaçların; tarama, kavram testleri, iş analizi ve pazar analizi, ürünlerin testi, gerekirse pazarlama ve ticarileştirilmesi gibi birçok önemli aşamaları kapsar. Belirlenen yazılım çözümüne odaklanmış bir proje oluşturmak için belirli süreçler ve metodolojiler kullanırız. Biz, firmaların taleplerini dinleyerek ve özel çözümler üreterek zaman kazancı, veri güvenliği bunun sonucunda verimliliği artırmak ve aynı zamanda şirket için doğru kararlar almasına yardımcı olmaya çalışırız.

BİZ HER ZAMAN TALEPLERİNİZE YÖNELİK MAXIMUM SONUÇ ELDE ETMEK İSTİYORUZ.

Yazılım çözümlerimiz ile ihtiyacınıza yönelik taleplerinizi dikkate almaktayız. Ürünleri tasarlarken hedefimiz; kullanıcı dostu bir platform hazırlamak, basit ve amaca yönelik, terzi usulü çalışmalar yapmaktır.

1) Fonksiyonel Gereksinimleri Toplama, İhtiyacın Belirlenmesi

İhtiyaçların toplanması her projeye ait talepleri belirleyerek istenilen faaliyetin belirlenmesi için bir amaçtır. Genellikle, istemciler yapmak istedikleri yazılım için ana hatları belirlerler, detaylar ve ilişkilendirme hakkında birçok soru ve yapılabilirlik endişeleri oluşur. Yetenekli ve tecrübeli yazılım ekibimiz bu noktada, eksik, belirsiz, hatta çelişkili gereksinimleri tanımlayarak çözüm fikirlerini ve gerekli bilgileri paylaşırlar. Müşterinin ihtiyaçları belirlendikten sonra sonra, kuralların belirlenmesi yapılır ve kapsam dokümanı hazırlanır.

2) Teknoloji Seçimi ve Süreç Analizi

İstenilen çözümün başarısını artırmak için firma koşullarını, uygulamaya ilişkin faktörleri araştırma ve analizi gerçekleştirilir. Müşteri davranışları ve stratejilerini tanımlama gibi çeşitli kaynaklardan bilgi toplama iş zekası gerektirir. Firmanın çözülmesi gereken sorunlarının tespiti için şirket çalışanları ile görüşmeler yapılması gerekir. Raporlar, istatistikleri, maliyet, kalite, verimlilik ve olası hedefler gibi çeşitli amaçlar toplanıp analiz oluşturulur.

3) Fizibilite Çalışması, Destek ve Maliyetler

Uygulama arayüzleri, server bilgileri, kullanıcı sayısı, donanım ve altyapı seçimi gibi teknik detaylardan ve yazılımın adam/gün maliyetlerinin belirlenmesi gerçekleştirilir.

4) Teslimat ve Uygulama

Uygulama arayüzleri, server bilgileri, kullanıcı sayısı, donanım ve altyapı seçimi gibi teknik detaylardan ve yazılımın adam/gün maliyetlerinin belirlenmesi gerçekleştirilir.